Program för jaktskyttebanorna - 2023

För övnings- och märkesskjutning är jaktskyttebanorna öppna 2023-05-15
2023-06-27 måndagar och tisdagar samt 2023-07-31 - 2023-08-30 måndagar,
tisdagar och onsdagar från kl 18:00 anmälan ny skytt före kl 19:30.

Trapbanan är öppen endast måndagar.

Onsdag och torsdag är banorna reserverade för björnprov och
jägarexamen, under hösten endast på torsdagar.

Funktionärer som tjänstgör vid älg- och viltmålbanan.

Lag 1 Åke Johansson 070-285 87 78 Lagledare
Övriga skjutledare:
P.O. Girhagen, Torsten Wiktorin,  Torbjörn Westerlund, Amanda Falk och Jennifer Källman.

Lag 2 Benny Winterqvist 070-642 78 22 Lagledare
Övriga skjutledare:
Fredrik Winterqvist, Anders Kempe, Magnus Näsman, Andreas Winterqvist, Anders Dahlberg och
Jonathan Falk.

Lag 3 Sven-Åke Eriksson 073-025 21 35 Lagledare
Övriga skjutledare: 
Andreas Nordström, Patrik Lidström och Sten Ivarsson. 

Lag 4 Leif Strindlund 0620-320 62, 070- 204 72 62 Lagledare
Övriga skjutledare:
Birgitta Edwall, Håkan Östman, Kim Sundström, Magnus Vikner och Zeth Borg.Lag 5 Lukas Falk 070-371 05 85 Lagledare

Övriga skjutledare:

Chriz Karlsson, Martin Nyman och Per Lind.

Våren/försommaren är skjutbanan öppen måndag och tisdag 18.00-21.00.

Hösten/sensommaren är banan öppen måndag-onsdag 18.00 - 21.00.


Vilket skyttelag som bemannar respektive dag finns i vår kalender.

http://www.kalender.se/kalender/solleftea-jsk/43326

 Vid lån av Jaktskytteklubbens vapen får endast ammunition som anskaffats av jaktskytteklubben användas.

Spårljus får ej användas vid skjutning.

Skjutprotokoll erhålls vid anmälan till skjutledaren före kl 1930.

Avgifter
Observera att du som medlem har rabatterade priser på övningsammunition vid
köp av klubben.

Swish finns på banan.

Medlemsavgift: Ungdom 20 år och yngre 200 kr (avgiften sätts in på
Postgiro 39 16 33-5 Glöm ej namn och födelsenummer och ev. medl. nr)                            

Medlemsavgift vuxna: 400 kr (avgiften sätts in på Postgiro 39 16 33-5 Glöm ej namn och födelsenummer och ev. medl. nr) Medlemsskap kan även lösas på skjutbanan, gäller både ungdom och vuxna.

Banavgift älgbanan
Medlemmar Ingen avgift, (vid ej schemalagd öppentid 600 kr)
Inte Medlem 200 kr
Inskjutning Kan ej ske under öppettider för allmänheten.
Välkommen med inskjutet vapen
Banavgift viltmålbanan
Medlemmar Ingen avgift. (vid ej schemalagd öppentid 600 kr)
Inte medlem 200 kr
Avgift björnpasset
Medlemmar 100 kr
Inte medlem 120 kr
Intyg om skjutprov
Medlemmar 0 kr (Intyg av förordnad skjutkontrollant)
Inte medlem 30 kr
Hyra av älgbanan 600 kr/jaktlag motsv. (fm. em. högst 4 tim)
Hyra av klubbstugan 600 kr/tillfälle (medlem för privat bruk ingen avgift)
Hyra av viltmålbanan 600 kr/jaktlag motsv. (fm. em. högst 4 tim)

Hyra av trappbanan 600 kr / tillfälle

Trappbanan
Trappbanan får inte användas utan att någon funktionär leder verksamheten.
OBSERVERA all skjutning skall ske med blyfri ammunition.
Avgifter
Serie om 25 skott
Medlemmar 150:- (2 serier 280:-) egen amunition 60:- / serie

Inte medlem 180 kr (Egen ammunition 70kr) 
Priserna beräknad på aktuellt anskaffningspris och kan förändras under
säsongen.

Kontaktpersoner
Ordförande: Åke Johansson - 070 285 87 78

  Epost: ake.skott60@gmail.com


Trappbanan: Fredrik Winterqvist - 070 650 27 22


Jägarexamen: Åke Johansson - 070 285 87 78


Hemsida: Zeth Borg - epost: sjsk@zethborg.se

Plusgiro: 39 16 33-5

Dela den här sidan