Regler och bestämmelser finns på skjutbanan, allt enligt sportskytte förbundet.