PROGRAM FÖR JAKTSKYTTEBANORNA

2021

För övnings- och märkesskjutning är jaktskyttebanorna öppna 2021-05-31
2021-06-30 måndagar och tisdagar samt 2021-08-02 - 2021-08-26 måndagar,
tisdagar och onsdagar från kl 1800 anmälan ny skytt före kl 1930.
Trapbanan är öppen endast måndagar.

Onsdag och torsdag är banorna reserverade för björnprov och
jägarexamen, under hösten endast på torsdagar.

Funktionärer som tjänstgör vid älg- och viltmålbanan.

Lag 1 Åke Johansson 070-285 87 78 Lagledare
Övriga skjutledare:
P.O. Girhagen, Torsten Wiktorin, Lucas Falk, Joel Granlöf , Amanda Falk och Jennifer Källman.


Lag 2 Benny Winterqvist 070 642 78 22 Lagledare.
Övriga skjutledare:
Fredrik Winterqvist, Magnus Näsman, Andreas Winterqvist, Anders Dahlberg och
Jonathan Falk.


Lag 3 Sven-Åke Eriksson 070 595 74 16 Lagledare
Övriga skjutledare: 
Ted Edlund, Andreas Nordström och Sten Ivarsson. 


Lag 4 Leif Strindlund 0620-320 62, 070- 204 72 62 Lagledare
Övriga skjutledare:
Birgitta Edwall, Håkan Östman, Kim Sundström och Magnus Vikner.

Lag 1-4 tjänstgör i följande ordning Älgbanan.

Våren/försommaren är skjutbanan öppen måndag och tisdag 18.00-21.00


31/5 lag 4, 1/6 lag 1, 7/6 lag 2, 8/6 lag 3, 14/6 lag 4, 15/6 lag 1, 21/6 lag 2, 22/6 lag 3,

28/6 l lag 4, 29/6 lag 1.

 

5/7 kisen, 12/7 Åke, 19/7 Leif, 26/7 

 

Hösten/sensommaren är banan öppen Månda-Onsdag 18.00 - 21.00.

2/8 lag lag 2, 3/8 lag 3, 4/8 lag 4, 9/8 lag 1, 10/8 lag2, 11/8 lag 3, 16/8 lag 4, 17/8 lag 1,

18/8 lag 2, 23/8 lag 3, 24/8 lag 4, 25/8 lag 1.

 

 Vid lån av Jaktskytteklubbens vapen får endast ammunition som anskaffats av jaktskytteklubben användas.

Spårljus får ej användas vid skjutning.

Skjutprotokoll erhålls vid anmälan till skjutledaren före kl 1930.

 

Avgifter
Observera att du som medlem har rabatterade priser på övningsammunition vid
köp av klubben.

Swish finns på banan.

Medlemsavgift: Ungdom 20 år och yngre 150 kr (avgiften sätts in på
Postgiro 39 16 33-5 Glöm ej namn och födelsenummer och ev. medl. nr)                            

Medlemsavgift vuxna: 400 kr (avgiften sätts in på Postgiro 39 16 33-5 Glöm ej namn och födelsenummer och ev. medl. nr) Medlemsskap kan även lösas på skjutbanan, gäller både ungdom och vuxna.

Banavgift älgbanan
Medlemmar Ingen avgift, (vid ej schemalagd öppentid 600 kr)
Inte Medlem 200 kr
Inskjutning Kan ej ske under öppettider för allmänheten.
Välkommen med inskjutet vapen
Banavgift viltmålbanan
Medlemmar Ingen avgift. (vid ej schemalagd öppentid 600 kr)
Inte medlem 200 kr
Avgift björnpasset
Medlemmar 70 kr
Inte medlem 100 kr
Intyg om skjutprov
Medlemmar 0 kr (Intyg av förordnad skjutkontrollant)
Inte medlem 30 kr
Hyra av älgbanan 600 kr/jaktlag motsv. (fm. em. högst 5 tim)
Hyra av klubbstugan 600 kr/tillfälle (medlem för privat bruk ingen avgift)
Hyra av viltmålbanan 600 kr/jaktlag motsv. (fm. em. högst 5 tim)

Hyra av trappbanan 600 kr / tillfälle

Trappbanan
Trappbanan får inte användas utan att någon funktionär leder verksamheten.
OBSERVERA all skjutning skall ske med blyfri ammunition.
Avgifter
Serie om 15 skott
Medlemmar 60:- (2 serier 100 :-) egen amunition 30:- / serie

Inte medlem 80 kr (Egen ammunition 50kr)
Grupp motsv. icke ord tid 60 kr ( Banhyra 600 kr)
Priserna beräknad på aktuellt anskaffningspris och kan förändras under
säsongen.

Kontaktpersoner
Ordförande: Åke Johansson
Kassör P O Girhagen 0620-150 37
Trappbanan: Mikael Åkerstedt tel 070 658 78 41 och Tryggve Månsson
Jägarexamen: Ingvar Olsson tel 0620-143 12
Epost: ingvar_ohlsson@telia.com

Plusgiro: 39 16 33-5