Hej, måndag 9/5 öppnar vi skjutbanan, välkommen.

OBS. MÅNDAGAR JÄMNA VECKOR ÄR DET ENDAST DAMSKJUTNING (JAQT)

GÄLLER VÅREN.